Kjære katt og hund elsker.

Det begynner å bli mange mennesker på Monte Carrera. Flere av eierne har anskaffet seg, eller «flyttet inn» med katt, eller hund. Det må vi tåle. Styret har ikke forsøkt å hindre husdyr hold på anlegget. Etter hva vi er blitt fortalt, er det heller ikke anledning til å nekte selveiere av leiligheter i Spania å bringe med seg katt og hund når de flytter inn, eller å anskaffe dette etter at de har flyttet inn.

 

Ikke alle eiere på MC er like positive til dyrehold. Noen skylder på allergi, andre er engstelige og mange er mektig irriterte når de oppdager etterlatenskap fra katt og hund på anlegget. (for det er jo utenkelig at dette «stammer» fra «gjeste dyr» som har «trengt seg inn på anlegget») Den største utfordringen er nok støy fra hundene. Mange hund eiere i nabolaget rundt Monte Carrera mangler totalt dressur på hundene sine. Det virker nesten som de «setter pris på» at hunden «varsler» ved enhver «lyd», eller «bevegelse» innenfor en omkrets på mange hundre meter. Dette kan lett «smitte over» på hunder som bor på MC.

 

Styret har faktisk fått henvendelse fra eiere som berømmer hund eiere på MC for god dressur og «lydløse dyr» . Vi er imidlertid også anmodet av eiere om å kontakte dere hundeiere å minne om den delen av våre ordensregler som omhandler katt og hund hold på anlegget:

 

·       Av hensyn til personer som er allergiske og av hygieniske og sanitære årsaker, er det forbudt å lufte  hunder, katter eller andre kjæledyr i anlegget. 

·       Alle dyr skal føres i bånd. 

·       Dersom dyr er til sjenanse for naboer pga lukt, lyd eller andre forhold, kan Sameiet nekte slikt  dyrehold.

·       Det er viktig at alle beboere viser gjensidig respekt og høflighet og ved sin oppførsel gjør det mulig  for alle å glede seg over felles bruk av anlegget. (gjelder selvfølgelig ikke bare hund eiere…)

·       Likeledes er det viktig at alle oppfører seg slik at  anleggets standard og kvalitet ikke forringes  eller påføres skade. (gjelder heller ikke bare hund eiere…)

·       Etter kl 23.00 skal alle musikkapparater, TV etc., benyttes slik at naboene ikke blir forstyrret. (Gjelder alle, men da må alt gjøres av hund eiere for å hindre «bjeffing»…)

 

Styret håper og tror at husdyr eiere på Monte Carrera ivaretar sine forpliktelser og at dere gjør alt hva dere kan for å forhindre at det skal bygge seg opp interne «motstandsgrupper» mot husdyrhold på Monte Carrera.

 

Takk for utøvelse av et «dyrehold» som ikke provoserer deres naboer.

 

Mvh

For styret i sameiet MC

Øyvind Jensen

Formann