Slik vil vi ikke ha det på Monte Carrera

Vi håper og tror at det ikke er eiere, eller leietakere på MC som legger igjen slike visittkort. På utsiden av blokk 3 er sigarettstumper/ avfall fra askebeger avdekket. Våre renholds folk må rydde opp etter "grisene". Hvis det er noen av "våre" håper vi synderen står frem…