VIKTIG INFO OM MONTERING AV TAKRENNER PÅ MC

De første takrennene er nå montert på Monte Carrera.

Eksempel på montering av takrenner

Takrennene er montert av firmaet CANALUM.
Produktene som er levert er produsert i farger som matcher fargen på bygningsdelen det monteres til.
(Hvitt mot hvitt gult mott gult brunt mot brunt osv)

Arbeidet som er utført er vi svært fornøyd med når det gjelder det estetiske.
Vi håper også at dette fungerer "den dagen i året det regner på MC", eller terrassene vaskes.

Det er eierne av de respektive leilighetene som har bekostet dette selv.
De som ønsker å få montert takrenner må også i fremtiden bære alle kostnader og stå for vedlikehold.

Bestilling av rennene kan gjøres pr mail til Vivian info@gruposiegc.com .
For at vi skal opprettholde en likhet og være sikre på at vi får de samme produktene,
slik at vi opprettholder en likhet og får en tilfredsstillende montasje, forutsetter vi at takrennene leveres og monteres av CANALUM.

Styret ønsker informasjon om at det er ønskelig å montere takrenner før bestilling finner sted.
Vivian kan være behjelpelig med å lage de nødvendige beskrivelser og skisser/ bilder.
Husk at tilstøtende naboer også må varsles og samtykke i at takrenner monteres.