VIKTIG INFO OM
UTE DELEN AV AIRCONDITION ENHETENE

Vi har registrert at ute delen til aircondition på leilighet…, er flyttet opp på veggen i en høyde over terrasse rekkverket.
Styret har ingen innvendinger til dette, men vi forutsetter at ute enheten bygges inn i henhold  til eksisterende regler,
som vist på vedlagte bilder.

Før innbygging av den utvendige Aircondition enheten Etter innbygning av Aircondition enheten

Vi håper og tror at manglende inn bygging av aircondition skyldes at du ikke har vært innforstått med at slik skjerming skal installeres.
Vi ber deg være brydd med å rekvirere nødvendig arbeid utført hos, montecarreracustomerservice@gmail.com ,
eller selv besørge arbeidet utført.

Generalforsamlingen har pålagt styret i sameiet Monte Carrera å følge opp at dette arbeidet, som er pålagt hver enkelt, blir rekvirert / utført.
Dersom arbeidene ikke blir utført innen 1 mnd etter dette varsel, er styret pålagt å besørge nødvendige tiltak satt i kraft.
Det vil medføre at inn bygging av ute delen for din aircondition blir utført av sameiets vedlikeholds folk for seksjonseiers regning.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kostnad for dette arbeidet da blir trukket fra din spanske konto, på samme måte som felleskostnadene.
Er det ikke tilstrekkelig med midler på kontoen, vil faktura bli registrert som ubetalt. Ubetalte fakturaer knyttet til drift og vedlikehold,
vil hefte ved den respektive leilighet. I Spania bør man unngå å få slike krav anført som manglende betaling.
Se purrerutine som gjelder på MC.