Info om innvendig maling

Denne informasjonen er gitt av Lars Ove Christoffersen på Facebook

Du kan finne info om olje til bruk for treverket på terrassen her og andre informasjoner som maur middel med mere