VIKTIG INFO OM TREREKKVERKET PÅ TERRASSENE

Vi styret i sameiet på MC jobber kontinuerlig og hardt for å vedlikeholde Monte Carrera. Både renhold og vedlikehold står daglig i fokus.
Når det gjelder pergola og rekkverk rundt terrasser knyttet til hver enkelt leilighet, er vedlikeholdet seksjonseiers ansvar.

Det vil si at seksjonseier enten må slipe og olje treverket selv, eller sørge for at nødvendig arbeid blir bestilt gjennom montecarreracustomerservice@gruposiegc.com .
Vedlikehold av rekkverk er viktig for at treverket ikke skal ta skade og må skiftes ut og ikke minst, for at Monte Carrera skal fremstå som et attraktivt sted å være og tas vare på av sine eiere.

Vi har registrert at rekkverk rundt enkelte terrasser,
trenger umiddelbart vedlikehold (se bilde).                                                                       Etter oppussing
    

Vi håper og tror at manglende vedlikehold skyldes en forglemmelse, misforståelse, eller at leiligheten faktisk ikke er besøkt den senere tid.
Slik kan vi ikke ha det på MC.
Generalforsamlingen har pålagt styret i sameiet Monte Carrera å følge opp at vedlikehold som er pålagt hver enkelt, blir rekvirert/ utført.
Dersom arbeidene ikke blir utført innen 1 mnd etter utsendt varsel fra styre, er styret pålagt å besørge nødvendige tiltak satt i kraft.
Det vil medføre at rekkverket vil bli pusset og oljet av sameiets vedlikeholds folk for seksjonseiers regning.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kostnad for dette vedlikehold da blir trukket fra eierens Spanske bankkonto, på samme måte som felleskostnadene.
Er det ikke tilstrekkelig med midler på kontoen, vil faktura bli registrert som ubetalt. Ubetalte fakturaer knyttet til drift og vedlikehold, vil hefte ved den respektive leilighet. I Spania bør man unngå å få slike krav anført som manglende betalings. Se purrerutine som gjelder på MC.