Image
          result for spanish flagInformación en Español     Info in English Image
         result for english flag

 

Tegning som viser oversikt over leiligheter i 1. etg
 
Tegning som viser oversikt over leiligheter i 2. etg


Dato for generalforsamlingen er satt til Torsdag 8. februar 2024

Referater og dokumenter fra tidligre generalforsamlinger se under
medlems sidene


ORDENSREGLER FOR MONTE CARRERA

Se også utfyllende regler på tavlene i bassengområdet


For mer informasjon kan eiere  logge inn på:
 
medlemssidene