Image
          result for spanish flagInformación en Español     Info in English Image
         result for english flag

 

Tegning som viser oversikt over leiligheter i 1. etg
 
Tegning som viser oversikt over leiligheter i 2. etg


Det er ikke fastsatt noen dato for generalforsamlingen i 2024

Referater og dokumenter fra tidligre generalforsamlinger se under
medlems sidene


ORDENSREGLER FOR MONTE CARRERA

Se også utfyllende regler på tavlene i bassengområdet


For mer informasjon kan eiere  logge inn på:
 
medlemssidene