MC sin lukkede Facebook bruker gruppe:

https://www.facebook.com/groups/Montecarrera/Administrasjonen på Monte Carrera


For tekniske problemer/klager og nøkkelutlevering, ta kontakt med vakt i resepsjonen til høyre for hovedinngangen

 

Telefonmottak på dagtid +34 928 152 850 og telefonmottak etter kl. 18.00 +34 679 749 237, e-post til info@gruposiegc.com

 

Hovedansvarlig for driften ved MC er:


Carolina Doyle Roda +34 665698795/  mail: gestion@jpdcomunidad.com

Administrative assistent: Noelia  Torres and ​Jessica Willsteen 928561215 ext 3

Spørsmål om fakturering: tel. +34 928561215 email: contabilidad@jpdcomunidad.com


Spørsmål om fakturering, klager, andre spørsmål tlf. +34 928 561215 (09.00-15.00)
24-timers telefon til JPD +34 928 769130
e-post: gestion@jpdcomunudad.com

Jpd kontorer:

Puerto Rico: (Ave. Tomas Roca Bosch 4, complejo Martinica No. 20/21) åpnet man-fre fra 09:00 til 15:00.

Maspalomas: ( C.C Eurocenter, c/ Alcalde Enrique Jorge kontor nr. 44-45, 3. etasje)

 

Online støtte for bruk av appen: +34 638 92 94 72

 

Private tjenester:

For å bestille vask info@gruposiegc.com

Det er da laget et eget skjema som skal benyttes når man ønsker å rengjøre og vaske sengetøy i leiligheten


LEIEBEVIS for utlevering av nøkler sendes: info@gruposiegc.com

 

Renholdsfakturaer betales til konto; SUMINISTROS ARCHIPIÉLAGOS, BANCO SANTANDER , CCC: 0049 5872 95 2816560791,

IBAN-nummer: ES75 0049 5872 95 2816560791S, SWIFT: BSCHESMM


Info on how to reach the administration at MC RECEPTION.
 

For technical problems / complaints and key delivery, contact the guard at the reception to the right of the main entrance

 

Telephone daytime reception +34 928 152 850 and Telephone reception after 18.00 +34 928561215/+34 928769130, Email to reception gestion@jpdcomunudad.com

 

The office of the administration can be found in : Puerto Rico Martinica complex  number 20-21 , avenida tomás roca bosch 4-Mogán:

https://goo.gl/maps/kYWUxjCGUU9QtwSx8


The main person responsible for operations at MC is: Carolina Doyle Roda +34 665698795/  mail: gestion@jpdcomunidad.com

Administrative assistant: Noelia  Torres and ​Jessica Willsteen 928561215 ext 3


Questions about invoicing: tel. +34 928561215 email: contabilidad@jpdcomunidad.com

 

Private services:

To order washing i info@gruposiegc.com

A separate form has then been drawn up which must be used when you wish to clean and wash bed linen in the apartment


RENTAL CERTIFICATE for handing over keys - sent to: info@gruposiegc.com

 

Cleaning invoices are paid to the account; SUMINISTROS ARCHIPIÉLAGOS, BANCO SANTANDER , CCC: 0049 5872 95 2816560791,

IBAN Nº: ES75 0049 5872 95 2816560791S, SWIFT: BSCHESMM
Dagens styre i Monte Carrera:
et Monte Carrerea Canarian Garden Club i 2020

Leilighets nr Navn e-mail Kommentarer
1702 Laura Reverendo Boullosa Mail President
622/623
Jon Magne Aagaard
Mail Nest leder
1623 Terje Kristiansen    
Mail Styremedlem
1311 EierOversiktMC.xls [Kompatibilitetsmodus] Torbjørn Henriksen
Mail Styremedlem
Revisor for sameiet.      
1224 Fred Fremsæter
Mail